ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ฝึกอบรมหลักสูตร “ค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” จาก 8 โรงเรียน

📢📢 ภาพบรรยากาศ 📢📢
        🌿 เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ” เป็นวันแรก โดยมีนักเรียนในพื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จาก 8 โรงเรียน รวม 80 คน เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเ