ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ระดับพื้นฐาน” รุ่นที่ 1 (Fundamental Protected Area Management Course)
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ระดับพื้นฐาน” รุ่นที่ 1 (Fundamental Protected Area Management Course)

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ระดับพื้นฐาน” รุ่นที่ 1 (Fundamental Protected Area Management Course)

ภาพบรรยากาศ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก) จัดโ…