ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

การจัดฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร “การฟื้นฟูความรู้และทักษะอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

📢📢 ภาพบรรยากาศ 📢📢
         ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ) ให้การสนับสนุนพื้นที่ในการจัดฝึกอบรมโครงการ หลักสูตร “การฟื้นฟูความรู้และทักษะอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ) จังหวัดเพชรบุรี โดยศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 4 จังหวัดตราด
cr. ส่วนกู้ภัยอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติฯ
.
———————————————————-
.. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .