ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

📢📢 ภาพบรรยากาศ กลุ่มเยาวชนต้นกล้า จังหวัดนครนายก จัดค่ายโครงการ “พลังเด็กตะวันออก สู่การตั้งรับปรับตัวอย่างมีส่วนร่วม”

.
📢📢 ภาพบรรยากาศ 📢📢
กลุ่มเยาวชนต้นกล้า จังหวัดนครนายก จัดค่ายโครงการ “พลังเด็กตะวันออก สู่การตั้งรับปรับตัวอย่างมีส่วนร่วม”   ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) โดยดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3 – 4 มิถุนายน 2565)
.
cr. นายเกรียงศักดิ์ จตุรสุขสกุล หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)
.
———————————————————-
.
.
.
.
.
.
.
.
.