ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ระดับพื้นฐาน” รุ่นที่ 1 (Fundamental Protected Area Management Course)


📢📢 ภาพบรรยากาศ 📢📢

ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก) จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร “นักบริหารพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ระดับพื้นฐาน” รุ่นที่ 1 (Fundamental Protected Area Management Course)

👉 ระหว่างวันที่ 4 – 29 มิถุนายน 2567

📌 โดยเนื้อหาวิชาที่น่าสนใจประกอบไปด้วย 📌

🔰🔰 การถอดบทเรียน และประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ด้านการบริหารพื้นที่ป่าอนุรักษ์

👉 โดยมี นายธานี วงศ์นาค ผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า เป็นวิทยากร…

🔰 ภารกิจงานการข่าว ความสำคัญของงานการข่าว และวงรอบข่าวกรอง

🔰 บรรยายภารกิจงานการข่าว (เครือข่ายแหล่งข่าว)

🔰 ภารกิจงานการข่าว (การสืบสวนทางลับ)

🔰 การรักษาความปลอดภัย (บุคคล/อาคารสถานที่/ยานพาหนะ)

🔰 ภารกิจงานการสืบสวน (เทคนิควิธีการสืบสวน)

🔰 ภารกิจงานการสืบสวน (จัดทำรายงานการสืบสวน)

👉 โดยมี พล.ต.ท.ธีรวัฒน์ ณ ป้อมเพชร และคณะเป็นวิทยากร เป็นวิทยากร…

🔰 ภารกิจงานการสืบสวน (หลักการสืบสวนและการบริหารงานสืบสวน)

👉 โดยมี พ.ต.อ.สราวุธ คนใหญ่ รองผู้บังคับการ สืบสวนสอบสวนตำรวจภูธร ภาค 6 และคณะเป็นวิทยากร…

🔰 ภารกิจงานการสืบสวน (การวิเคราะห์คดีและแนวทางการสืบสวน)

👉 โดยมี พ.ต.ท.เจษฎาวงศ์ จรัสวรวุฒิกุล รองผู้กำกับการ (สืบสวน) สถานีตำรวจภูธรแม่ท้อ จังหวัดตาก และคณะเป็นวิทยากร…

🔰 การพิสูจน์หลักฐานคดีป่าไม้ และสัตว์ป่า (หลักนิติวิทยาศาสตร์ในคดีป่าไม้และสัตว์ป่า)

🔰 การพิสูจน์หลักฐานคดีป่าไม้ และสัตว์ป่า (ความสำคัญของสถานที่เกิดเหตุ และการรักษาสถานที่เกิดเหตุ)

🔰 การพิสูจน์หลักฐานคดีป่าไม้ และสัตว์ป่า (การบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุ การตรวจเก็บวัตถุพยาน)

👉 โดยมี พ.ต.ท.หญิง ศุภธิดา อันถามนต์ นักวิทยาศาสตร์ (สบ.3) พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตาก สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ และคณะเป็นวิทยากร…

🔰 การตรวจพิสูจน์เนื้อไม้ของกลาง

👉 โดยมี นายบางรัก เชษฐ์สิงห์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยและพัฒนาผลผลิตป่าไม้ กรมป่าไม้ และคณะเป็นวิทยากร…

🔰 ถอดบทเรียนเทคนิค และประสบการณ์ด้านการสืบสวนคดีป่าไม้และสัตว์ป่า

👉 นายพลวีร์ บูชาเกียรติ, นายพนัชกร โพธิบัณฑิต และคณะเป็นวิทยากรในหัวข้อวิชา…