ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานและการจัดทำบัญชีสวัสดิการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รุ่นที่ 3

📌 เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. 📌

🎯🎯 ส่วนสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานและการจัดทำบัญชีสวัสดิการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช รุ่นที่ 3️⃣

🎯🎯 โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ ภู่เพชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม นายเกรียงศักดิ์ จตุรสุขสกุล หน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) และเจ้าหน้าที่ส่วนสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ ทำหน้าที่วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ…

📌 โดยเนื้อหาวิชาที่น่าสนใจประกอบด้วย 📌

✅ เรื่องการบริหารจัดการสวัสดิการภายในกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

✅ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

✅ หลักการและแนวคิดในการจัดทำบัญชีร้านค้าสวัสดิการ

✅ เรื่องหลักการและแนวคิดในการจัดทำบัญชีร้านค้าสวัสดิการ

✅ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสวัสดิการภายในหน่วยงาน

✅ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม excel ในการจัดทำบัญชีร้านค้าสวัสดิการ

✅ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติกิจกรรมบทบาทสมมุติ การบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการ

👉ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

👉 วันระหว่างวันที่ 11 -12 มิถุนายน 2567

👉 ผู้รับการฝึกอบรม จำนวน 60 คน เป็นข้าราชการ และพนักงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการสวัสดิการภายในหน่วยงาน จาก..

– สำนักบริหารงานกลาง

– สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

– สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า

– สำนักอุทยานแห่งชาติ

– สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3, 4, 5, 6

– สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี