ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารงานและจัดทำบัญชีสวัสดิการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” รุ่นที่

🎯 เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 🎯

👉 นายเกรียงศักดิ์ จตุรสุขสกุล หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) ทำหน้าที่วิทยากร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนสวัสดิการและเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ สำนักบริหารงานกลาง ในการฝึกอบรม “หลักสูตรการบริหารงานและจัดทำบัญชีสวัสดิการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” รุ่นที่ 2️⃣

👉 โดยได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ ภู่เพชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม…

📌 โดยเนื้อหาวิชาที่น่าสนใจประกอบด้วย 📌

✅ เรื่องการบริหารจัดการสวัสดิการภายในกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

✅ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

✅ หลักการและแนวคิดในการจัดทำบัญชีร้านค้าสวัสดิการ

✅ เรื่องหลักการและแนวคิดในการจัดทำบัญชีร้านค้าสวัสดิการ

✅ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการสวัสดิการภายในหน่วยงาน

✅ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม excel ในการจัดทำบัญชีร้านค้าสวัสดิการ

✅ แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติกิจกรรมบทบาทสมมุติ การบริหารจัดการร้านค้าสวัสดิการ

👉ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก)

👉 วันระหว่างวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2567

👉 ผู้รับการฝึกอบรม จำนวน 60 คน จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11-16 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 สาขาลำปาง และสำนักบริหารพื้นที่ 16 สาขาแม่สะเรียง