ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567” รุ่นที่ 2 

📣 ภาพบรรยากาศ 📣

📍 มาถึงรุ่นที่ 2 กันแล้ว สำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตร “การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” โดยก่อนหน้านี้ รุ่นที่ 1 ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้มี จำนวน 50 คน ระหว่างวันที่ 9 – 11 มกราคม 2567 …

👉 รุ่น 2️⃣

👉 ณ ห้องประชุมพริบพรี ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

👉 ระหว่างวันที่ 29 – 31 มกราคม 2567

👉 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 48 คน