ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

งานกิจการนิสิต คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

             👩‍🎓🧑‍🎓🎓

             เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน 2566  งานกิจการนิสิต คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินโครงการสัมมนาสโมสรนิสิตวนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566

             👉  ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)
             👉  โดยมีระยะเวลาการสัมมนาระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2566
             👉  ผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยคณาจารย์และนิสิตจำนวน 60 คน
cr. นายเกรียงศักดิ์ จตุรสุขสกุล หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)
———————————————————