ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

📍 📍 โครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

📢📢 ภาพบรรยากาศ 📢📢

โครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1

 

📍 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 📍
     นายไกวัล ไทยปาล ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง นายกอบกิจ ไกรนรา ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม พร้อมด้วยคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ..
     เพื่อให้การจัดทำโครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นโยบายการพัฒนาบุคลากรกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..
     ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ..
.

———————————————————