ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “มาตรฐานการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีป่าไม้และสัตว์ป่า  

📢📢 ภาพบรรยากาศ 📢📢

🏅 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “มาตรฐานการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีป่าไม้และสัตว์ป่า 🏅
⭐ ระหว่างวันที่ 17 – 29 สิงหาคม 2565
⭐ ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก)
🎖 ซึ่งภายในหลักสูตรประกอบไปด้วยวิชาที่น่าสนใจ ได้แก่…
👉 วิชา ความสำคัญของนิติวิทยาศาสตร์ ในคดีป่าไม้และสัตว์ป่า โดย พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตาก และคณะ
👉 วิชา ร่องรอยหลักฐานต่างๆ การตรวจสอบหลักฐาน การเก็บหลักฐาน การหีบห่อหลักฐานเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ โดย พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตาก และคณะ
👉 วิชา หลักการบริการสถานที่เกิดเหตุ โดย พล.ต.ต.ดิเรก ธนานนท์นิวาส และคณะ
👉 วิชา กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการให้อำนาจและหน้าที่ในการสืบสวน การรักษาสถานที่เกิด เหตุ การตรวจเก็บวัตถุพยานในคดีป่าไม้และสัตว์ป่า โดย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม
👉 วิชา ความสำคัญของนิติเวชสัตว์ป่า โดย รศ.สพ.ญ.ดร.นันทริกา ชันซื่อ และคณะ
👉 วิชา การฝึกปฏิบัติการตรวจสถานที่เกิดเหตุ 12 ขั้นตอน ตามระบบ FBI โดย พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตาก และคณะ
👉 วิชา ฝึกปฏิบัติเก็บร่องรอยหลักฐานต่างๆ การตรวจสอบหลักฐาน การเก็บหลักฐาน การหีบห่อหลักฐานเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ โดย พิสูจน์หลักฐานจังหวัดตาก และคณะ
.
cr. นายเลิศ เอื้อทวีพล หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก)

———————————————————