ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นักเรียนโรงเรียน กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ได้มาศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายหาด

🦜🐞🦋🐜🕊🦅

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565
คณะอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ได้มาศึกษาเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายหาด เข้า ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์ป่า และศึกษาดูนกในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าชะอำ
cr. นายสุรวัชร เปลี่ยนปราณ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ)

———————————————————