ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

กองคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามอนุสัญญา ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุในคดีด้านสัตว์ป่า

📢📢 ภาพบรรยากาศ 📢📢

         กองคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามอนุสัญญา ร่วมกับองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (International Union for Conservation of Nature :IUCN) จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการสถานที่เกิดเหตุในคดีด้านสัตว์ป่า (Wildlife Crime Scene Management)” สำหรับเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนประจำเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยมีนายเกรียงศักดิ์ จตุรสุขสกุล หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการฝึกอบรม
👉 รวมทั้งหมด จำนวน 25 คน
👉 ระหว่างวันที่ 26 – 30 กันยายน 2565 (ฝึกอบรม 5 วัน)
.
cr. นายเกรียงศักดิ์ จตุรสุขสกุล หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)

———————————————————