ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

💸💸 นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ” การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านงาน การคลัง

📢📢 ภาพบรรยากาศ 📢📢
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น.
💰 นายสิทธิชัย เสรีส่งแสง รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ” การพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ด้านงาน การคลัง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ” โดยมีนายกอบกิจ ไกรนรา ผู้อำนวยการส่วนฝึกอบรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนฝึกอบรมเข้าร่วมในพิธีเปิด 💰
💸 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ และวิธีปฏิบัติงานด้าน การเงิน การคลัง รวมถึงเข้าใจในขั้นตอน วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงินการบัญชี สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง และสามารถระบุปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน เพื่อสามารถนำไปปรับใช้ในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 💸
👉 มีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง สังกัดส่วนกลาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1-16 และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์สาขาทุกสาขา จำนวน 103 คน
👉 ระหว่างวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 2565
👉 ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น
———————————————————-