ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

นายสุรวัชร เปลี่ยนปราณ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ) พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2565

🎯 เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายสุรวัชร เปลี่ยนปราณ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ) พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมา จัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2565 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน และปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน… 🎯
👉 ณ ห้องประชุมเขาย้อย ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 (ชะอำ) จังหวัดเพชรบุรี
.