ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

🎓 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรที่จะขอรับการจัดสรรทุนศึกษาและทุนฝึกอบรมในต่างประเทศ (ทุนรัฐบาล ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

📢📢 ภาพบรรยากาศ 📢📢
🎓🎓 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรที่จะขอรับการจัดสรรทุนศึกษาและทุนฝึกอบรมในต่างประเทศ (ทุนรัฐบาล ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อจัดลำดับความสำคัญ ก่อนเสนอ คกก.เฉพาะกิจ ฯ กระทรวง เพื่อพิจารณา ต่อไป โดยมี นายนรินทร์ ประทวนชัย รองอธิบดี กรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นประธาน ในการประชุมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารศูนย์ปฎิบัติการฯ (H.A. Slade)
.
———————————————————-