ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

🌿🌿 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมปลูกป่าศึกษาธรรมชาติ และท่องเที่ยวเดินป่าเชิงนิเวศ

🌿🌿 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า) ให้บริการข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยวเดินป่า และร่วมปลูกป่าศึกษาธรรมชาติ แก่คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า) 🌳🌴🌲