ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP ประเทศไทย) จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพบปะหารือทีมงานเจ้าหน้าที่จากทั่วโลก

📢📢 ภาพบรรยากาศ 📢📢
        โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP ประเทศไทย) จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพบปะหารือทีมงานเจ้าหน้าที่จากทั่วโลก “เรื่องระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ Global Team Meeting on Ecology and Biodiversity”
       โดยวันพุธที่ 15 มิถุนายน นายเกรียงศักดิ์ จตุรสุขสกุล หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) บรรยายให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (Ecology of Khao Yai National Park) ระหว่างเวลา 16.30-17.30 น.
       ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) จัดสัมมนาระหว่างวันที่ 15-18 มิถุนายน 2565
cr. นายเกรียงศักดิ์ จตุรสุขสกุล หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)
.
———————————————————-
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .