ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

การจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ ด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับในพื้นที่ป่าอนุรักษ์”

📢📢 ภาพบรรยากาศ 📢📢
ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก) ให้การสนับสนุนพื้นที่ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศ ด้วยเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับในพื้นที่ป่าอนุรักษ์” ระหว่างวันที่ 13 – 19 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 5 (ตาก)
...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .