ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า) ให้บริการข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยวเดินป่า ศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศ

🌳🌴🌲 เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า) ให้บริการข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยวเดินป่า
ศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศ แก่คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า)🌿🌿
.
cr. นายวชร สุรเชษฐพงษ์ หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 6 (เจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า)
.
———————————————————-
.
.
.