ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

📢📢 ภาพบรรยากาศ 📢📢 หน่วยวิจัยไลเคน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

.
📢📢 ภาพบรรยากาศ 📢📢
🔭🔎 หน่วยวิจัยไลเคน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจำแนกไลเคน ณ ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่) โดยดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2565 🌿🌿
.
cr. นายเกรียงศักดิ์ จตุรสุขสกุล หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 (เขาใหญ่)
.
———————————————————-
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .