ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

🎯 รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกอบรม. 🎯กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. ประจำวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565.

.

👉 สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

👉 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 เขาใหญ่

👉 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

👉 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 เชียงราย

👉 ศูนย์ฝึกอบรม ตาก

👉 ศูนย์ฝึกอบรมที่6 เจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า

.

#onepage

#ส่วนฝึกอบรม

#กรมอุทยานแห่งชาติ

#dnp

#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

#อุทยานแห่งชาติ