ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

คณะกรรมการ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาและฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ครั้งที่ 1 /2565

🚩 🚩 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2565 กองการต่างประเทศ ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ พร้อมคณะกรรมการ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาและฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ครั้งที่ 1 /2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้การพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ 🚩 🚩 ณ ห้องประชุม 301 อาคารกริต สามะพุทธิ

#ทุนรัฐบาล

#ส่วนฝึกอบรม

#อุทยานแห่งชาติ

#dnp

#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช