ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

🎯 รายงานการปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกอบรม. 🎯กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. ประจำวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564.

👉 สถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

👉 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 2 เขาใหญ่

👉 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 3 ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

👉 ศูนย์ฝึกอบรมที่ 4 เชียงราย

👉 ศูนย์ฝึกอบรม ตาก

👉 ศูนย์ฝึกอบรมที่6 เจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า

.

#onepage

#ส่วนฝึกอบรม

#กรมอุทยานแห่งชาติ

#dnp

#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

#อุทยานแห่งชาติ

วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ศูนย์ฝึกอบรมที่6 (เจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า)

ส่วนฝึกอบรม สำนักบริหารงานกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ขอรายงานการปฏิบัติงานประจำวันดังนี้

  1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์/อำนวยความสะดวกประชาชนที่เข้ามาท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและน้ำประปาภายในศูนย์/อำนวยความสะดวกและดูแลความเรียบร้อยให้กับประชาชนที่เข้ามาใช้สถานที่/ปรับปรุงพื้นที่ลานกางเต็นท์
  2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายแม่บ้านและสวัสดิการ/ทำความสะอาดห้องบ้านพักห้องน้ำ-ห้องสุขา/ซักผ้าและจัดระเบียบผ้าชุดเครื่องนอน/เก็บกวาดเศษใบไม้แห้งบริเวณบ้านพักรับรอง
  3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ ให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ / รับลงทะเบียนประชาชนที่เข้ามาใช้สถานที่ในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

นางขวัญใจ น้อยนารายณ์
หัวหน้าศูนย์ฝึกอบรมที่6 (เจ็ดคด – โป่งก้อนเส้า) ผู้รายงาน