ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

💟 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้รับเกียรติจาก ทส. ให้เป็นวิทยากรโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง“

💟 นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้รับเกียรติจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” รุ่นที่ 1 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 53 คน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หลักการบริหารงาน และแนวทางการเชื่อมโยงการทำงานอย่างบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 16.30 – 18.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้แอปพลิเคชัน Zoom

✍🏻 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฎิบัติการฯ (ตึก H.A. Slade)

#นักบริหารระดับกลาง

#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

#ส่วนฝึกอบรม

#อุทยานแห่งชาติ

#dnp

#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช

#training

#ฝึกอบรม