ส่วนฝึกอบรม  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

🎉🎉 การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาและฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ 🎉🎉

🎉🎉 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 9.30 น. นางรุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาและฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางณิชมน เมืองใหม่ ผู้อำนวยการส่วนเสริมสร้างวินัย (ผู้แทน) ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานกลาง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

👉 👉 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 อาคารศูนย์ปฏิบัติการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช.
.
#ทุนรัฐบาล
#ส่วนฝึกอบรม
#อุทยานแห่งชาติ
#dnp
#กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช